Bouwlust Infra
Grond-, Weg- en Waterwerken


Rijnlanderweg 948a
2132 MP Hoofddorp


Telefoon: 023-5655296
Fax: 023-5655298


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene voorwaarden

 

Bouwend Nederland

 

 

 ISO certificaat

VCA certificaat

Projecten

Bouwlust is gespecialiseerd in het aannemen van infrastructurele-en cultuurtechnische projecten. In vele samenwerkingsverbanden met tal van grote aannemers in Nederland zijn reeds veel verschillende projecten uitgevoerd. Onderstaand vindt u een greep uit de lijst reeds opgeleverde projecten van grote, bekende projecten, tot kleine, veelal particuliere opdrachten.

Bouwrijp maken Schneider te Hoofddorp (2011/ 2012)

Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken van deze bouwlokatie, waaronder:

* Het inrichten van de bouwplaats, inclusief milieustraat;
* Het ontgraven en afvoeren van grond afkomstig uit de bouwkuip;
* Het leveren en aanbrengen van definitief drainagesysteem;
* Het leveren, aanbrengen en afwerken van zand in bouwput en onder betonconstructies;
* Het leveren en aanbrengen van 3300 M2 bestrating , incl. belijning;
* Het stellen van goten en putten;
* Het omleggen van bouwwegen inclusief het leveren van menggranulaat;
* Scheiden afvalstromen volgens BREEAM.

Tankcleaning-installatie TATA-steel te Velsen (2011)

Het lokaliseren van kabels en leidingen, aanbrengen Berlinerwand, omleggen riolering, grondwerk t.b.v. milieuvloer (incl. grondverbetering d.m.v. zeven), aanbrengen puinbaan en goten, herstraten straatwerk.

Bouwrijp maken ASICS te Hoofddorp (2010/ 2011)

Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken van deze bouwlokatie, waaronder:

* Het ontgraven en afvoeren van grond afkomstig uit de bouwkuip;
* Het leveren en aanbrengen van werkdrains;
* Het leveren, aanbrengen en afwerken van zand in bouwput en onder betonconstructies;
* Het leveren en aanbrengen van 2750 M2 bestrating t.b.v. parkeergarage;
* Het stellen van goten en putten;
* Het plaatsen van betonnen keerwanden en trappen;
* Het omleggen van bouwwegen inclusief het leveren van menggranulaat;
* Het leveren en aanbrengen van drainage en afwateringsysteem in de parkeergarage.

Bouwrijp maken Flora Holland lokatie Oost te Aalsmeer (2010/ 2011)

Het verwijderen van gewas en bomen (1200 are), het aanleggen van een geluidswal (ca.15000M3), het graven van watergangen (ca. 23000M3)en het toepassen van grondverbetering.

Natuurtechnisch ontgraven (plaggen) en maaien van duingebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen (2009/ 2010)

Dit project omvat het beheer van duingraslanden door maai-en plagwerk met een totale oppervlakte van 12,5 HA, en het open maken van een aantal stuifkuilen.

Bouwrijp maken TNT Green Office te Hoofddorp (2009/ 2010)

Dit project omvat de volgende werkzaamheden:

* Het leveren en aanbrengen van bouwput-drainage;
* Het toepassen van spannings-bemaling;
* Het ontgraven en afvoeren van 15000 M3 grond afkomstig uit de bouwkuip;
* Het leveren en aanbrengen van meng-granulaat en geotextiel t.b.v. bouwwegen;
* Het leveren, aanbrengen en afwerken van zand onder betonconstructies;
* Het leveren en aanbrengen van 6800 M2 bestrating t.b.v. parkeergarage;
* Het leveren en aanbrengen van drainage en afwateringsysteem  t.b.v. parkeergarage.

Bouwrijp maken "De Kreken" te Poeldijk (2009)

Dit project omvat het ontgraven en vervoeren van grond uit cunetten en watergangen; het verwerken en profileren van de vrijgekomen grond in grondlichamen, depot en terrein. Tevens zijn beschoeiings-elementen en geotextiel geleverd en aangebracht.

Handling gronddepots "Volgerlanden" te Hendrik-Ido-Ambacht (2009)

Diverse voorkomende werkzaamheden m.b.t. handling gronddepots, zoals grond laden/ vervoeren/ verwerken en het leveren en in stand houden van rijplatenbanen.

Bouwrijp maken kantoor DVDI/ADVIN te Hoofddorp (2008/2009)

In totaal is er voor dit project 6500 M3 grond ontgraven en verkocht t.b.v. de bouwkuip. Tevens is de zandlaag onder de betonconstructies geleverd, aangebracht en afgewerkt.

Reconstructie Bonnenlaan te `s-Gravenzande (2008)

Het ontgraven van watergangen en wegcunetten. De vrijgekomen grond is verwerkt in omliggende bouwkavels. Ook zijn er betonnen duikers aangebracht.

Voorbelasting Oostlob Schiphol Logistic Park(2007/2008)

Het aanbrengen van voorbelastingen voor wegen, in totaal 75000 m3 grond. De grond is afkomstig uit gegraven watergangen en een water-retentiegebied.

Duinvernattingsproject De Zilk(2007)

Het afgraven(plaggen) van ca. 5 ha. Duingebied, met als doel het herstellen van de originele plantengroei.

Dempen Van Limburg-stirumkanaal te Vogelenzang(2006/2007)

Door het aanpassen van het omliggende duingebied is met de vrijgekomen zandhoeveelheid van ca. 350.000 M3 het resterende deel van het van Limburg Stirumkanaal, in de Amsterdamse Waterleidingduinen, gedempt.

Aanleg Stedelijk Water Getsewoud, Nieuw-Vennep(2002/2003)

Bij de aanleg van de wijken Getsewoud Noord- en Zuid, te Nieuw-Vennep zijn alle waterpartijen ter plaatse door Bouwlust uitgegraven en afgewerkt. De totale afgegraven hoeveelheid grond bedroeg 310.000 M3 en is ter plaatse vervoerd en verwerkt. De bodem van de waterpartijen is `verzwaard` met in totaal ongeveer 120.000 M3 graniet, om wel-vorming te voorkomen.

T.b.v. de aanleg van de Zuidtangent is ca. 150.000M3 zand vervoerd vanaf het zanddepot Recreatieplas Haarlemmermeer naar het tracé. Tevens zijn de waterpartijen behorende bij het werk in regie aangelegd.

Floriadepark(1997/2002)

In de jaren voorafgaand aan de opening in 2002, heeft Bouwlust een groot aandeel geleverd in de oplevering van het park, zoals het nu nog steeds bekend is. De 9 eilanden (buitenlandse inzendingen) zijn in aanneming gerealiseerd, en in combinatie met de hoofdaannemer zijn waterpartijen gegraven, en is de Big-Spotters-Hill aangelegd.